Amsterdam Droneweek 2019

Rubrika

První výrazný dojem z konference – je proti loňsku jiná. Silné zaměření na UAM (Urban Air Mobility), MaaS (Mobility as a Service), digitální infrastrukturu pro UTM/U-space, souběžně probíhající Hig Level konference EASA se zaměřením na drony.

Je vidět, že téma mobility je hodně silné. Rezonuje v metropolích, kde je problém s dopravou na denním pořádku a velká města vnímají vzdušný prostor jako možné řešení. Přednášky Airbusu, Boeingu, EHangu, Volocopteru tohle vše podtrhují.

Zároveň si všichni uvědomují, že technologicky předbíhají legislativu, kterou je nutné pro UAM nastavit a uvést v život. To bylo klíčové téma konference EASA, kde v rámci přednášky jejího výkonného ředitele Patrika Ky, jednoznačně zaznělo, že si uvědomují potenciál dronového průmyslu a přizpůsobují své „zavedené procesy civilního letectví“ pro tento dynamický obor.