Autonomní rover

Rubrika

Ve spolupráci s ŽČU vyvíjíme prototyp autonomní průzkumného vozítka. Je vybavené optickými kamerami, termo kamerou a lidarem. Pracujeme na autonomním pohybu. Autonomní průzkumní, vzníká ve spolupráci s ZČU. Jde o testovací prototyp postavený na platformě RC modelu za účelem testování a demonstrace funkčnosti autonomního průzkumu uvnitř budov. Platforma je vybavena optickými kamerami které poskytují operátorovi přehled o dění kolem vozidla. Dále je vybavena otočnou/nakláněcí termokamerou a lidarem.

Aktuálně pokračujeme ve vývoji a prototyp přestrojujeme na novou podvozkovou platformu a vystrojujeme Lidarem a kamerami. Ve spolupráci s ZČU pracujeme na autonomním pohybu a práci stroje. Na konci roku Vám dílo představíme.