Certifikátový program bezpilotního letectví

Rubrika

Západočeská univerzita ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně (drony SITMP) spouští certifikátový program zaměřený na drony. Studenti se seznámí s technologiemi používanými při návrhu,konstrukci, stavbě, provozu, řízení a využívání bezpilotních letadel, legislativou i letovou praxí.

Celkem se jedná o 34 předmětů, se závěrečnou zkouškou a doporučenou dobou studia 4 semestry. Zájemci jej mohou začít studovat od akademického roku 2017/2018.

více na drony.zcu.cz

Povinné:

Zkratka Název Počet kreditů Rozsah výuky týdněPř-Cv-Sem Zakončení Semestr Doporučený ročník
KKY/TPB Teorie a praxe bezpilotního létání 2 0-0-2 Zk L 2 – bak.
KKY/RVB Řízení a využití bezpilotních leteckých prostředků 3 3-0-0 Zk L 3 – bak.
KKS/ZDMT Základy stavby dopravní a manipulační techniky 4 2-2-0 Zk Z 3 – bak.
KAE/ESBL Elektronické systémy pro bezpilotní létání 5 3-1-0 Zk Z 3 – bak.
KKY/ZSB Závěrečná zkouška – technologie pro bezpilotní létání 0 0-0-0 Zk Z/L

Kredity:          celkem 14

Povinně volitelné:

Zkratka Název Počet kreditů Rozsah výuky týdněPř-Cv-Sem Zakončení Semestr Doporučený ročník
KKY/MATL Matlab 2 0-2-0 Zk L 1 – bak.
KKY/SM Systémy a modely 4 2-2-0 Zk L 2 – bak.
KKY/NŘS Návrh řídicích systémů 6 3-2-0 Zk L 3 – bak.
KKY/PFV Převodníky fyzikálních veličin 6 3-2-0 Zk Z/L 1 – nav.
KKY/ZSI Zpracování signálu 6 3-2-0 Zk L 1 – nav.
KKY/TPŘ Technické prostředky řízení 6 3-2-0 Zk Z 2 – bak.
KKY/PRX Prvky a regulátory 6 3-2-0 Zk Z 3 – bak.
KKY/ZDO Zpracování digitalizovaného obrazu 6 3-2-0 Zk L 1 – nav.
KKY/ZSUR Základy strojového učení a rozpoznávání 6 3-2-0 Zk Z 2 – bak.
KKY/TOD Teorie odhadu a zpracování signálů 6 3-2-0 Zk Z 1 – nav.
KKY/ISF Identifikace systémů a filtrace 6 3-2-0 Zk Z 1 – nav.
KGM/FGM Fotogrammetrie 5 2-2-0 Zk L 3 – bak.
KGM/GKMZD Kartografické metody zpracování geodat 4 2-1-0 Zk Z/L 2 – bak.
KGM/POK Počítačová kartografie 3 1-2-0 Zk Z 2 – nav.
KGM/UGI Úvod do GIS 4 1-3-0 Zk L 2 – bak.
KKS/MKS Mechatronika v konstrukci strojů 5 2-2-0 Zk Z 2 – nav.
KKS/ZRO Základy robotiky 4 2-2-0 Zk L 2 – nav.
KMM/MDMT Materiály pro dopravní a manipulační techniku 5 3-1-0 Zk Z 1 – nav.
KPV/DPVR Digitálni podnik a virtuální realita 4 2-2-0 Zk Z 2 – nav.
KAE/ NSA Napájecí systémy a zdroje automobilů 4 2-2-0 Zk Z 2 – nav.
KAE/TVR Televizní a rozhlasová technika 3 1-2-0 Z Z 2 – nav.
KAE/NKS Navigační a komunikační systémy v dopravních prostředcích 4 2-2-0 Zk L 2 – nav.
KAE/RUP Radiové určování polohy 1 0-0-1 Z L 2 – nav.
KAE/RAS Radioelektronické systémy 4 2-2-0 Zk L 2 – nav.
KET/EMAP nebo KET/ETM Elektrotechnické materiály 4 3-1-0 Zk Z/L 1 – nav.
KET/SEZ Spolehlivost elektrických zařízení 4 2-2-0 Zk Z 1 – nav.
KET/FE Fyzikální elektronika 4 2-2-0 Zk Z 1 – nav.
KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení 3 2-1-0 Zk Z 2 – nav.
KET/MFŽP Měření složek životního prostředí 4 2-2-0 Zk Z 2 – nav.
KAE/RAD Radiotechnika 6 3-2-0 Zk Z 2 – nav.

Kredity:                      celkem 13 z volitelných předmětů.

Pozn.: Do povinně volitelných předmětů certifikátového programu nelze zahrnout předměty, které má student jako povinné nebo povinně volitelné ve studijním plánu hlavního studia, ke kterému certifikátový program skládá nebo předchozího úspěšně ukončeného bakalářského studia, na které toto hlavní studium navazuje.

Kredity celkem:         27