Digitální dvojče mostu – Inspektor

Rubrika

V návaznosti na realizaci inspekcí mostních konstrukcí jsme vyvinuli tzv. digitální dvojče mostu v kterém vizualizujeme výstupy z inspekce a provádíme měření nad nalezenými defekty. Aplikace umožňuje pracovat s daty v čase a vytváří tak prostor pro zjišťování a posuzování vývoje závad v čase.

Editor

Je lokální aplikace, která dokáže poloautomaticky zalícovat fotografie s modelem reálné stavby. Jako vstup používá fotografie z dronu a odpovídající 3D model s GPS souřadnicemi. Díky profilům virtuálních kamer pak dokáže simulovat i deformaci obrazu tak jako by tomu bylo u skutečné optiky fotoaparátu. Editor slouží k vytváření předspravovaných dat pro webovou aplikaci Inspektor.

Inspektor

Je webová aplikace přístupná klientovi, která usnadňuje prohlížení dat pořízených dronem.

Aplikace umožňuje nejen listování jednotlivými fotkami ale i celými projekty a roky ve kterých byla sbírána data.

Aplikace poskytuje v podstatě dva módy prohlížení snímků daného projektu. Při prvním módu se po levé straně objeví veškeré pořízené snímky a při najetí myši na ikonu snímku se pohled kamery otočí, tak aby mohl zobrazit konkrétní pozici kamery dronu a snímané místo na modelu.

Při použití druhého módu se pomocí barev vykreslí na model všechny lokace, které dron snímal. Uživatel pak výběrem konkrétního bodu na modelu vyvolá pouze snímky, které bod zabírají.

Největší přednosti aplikace jsou k dispozici v detailním náhledu na snímek. Aplikace umožňuje ukládat do fotky poznámky a označení.

U snímků, které mají dostatečnou přesnost polohy, lze vyvolat i Pseudo3D měření. Díky znalosti 3D modelu a zakřivení objektivu kamery dokáže aplikace velmi přesně počítat vzdálenosti i plochu a to i u nerovných či nakloněných povrchů. Díky inteligentnímu zaměřování bodů není možné měřit mimo konstrukci objektu.

Také lze měnit barvu, která vyznačuje snímanou oblast. Na nasnímaném modelu je pak například dobře viditelné místo s defektem.