Pomáháme v boji proti kůrovci

Díky dronu s multispektrální kamerou jsou naši piloti schopni vytvořit takzvanou ortofotomapu velké oblasti, ta řádově zachytí desítky hektarů lesa. Jeden pixel obsáhne plochu o velikosti 7 x7 centimetrů, takže je mapa velmi přesná. “Lesník má obvykle na starosti 700 až 1000 hektarů lesa. Samozřejmě není v jeho silách ho celý obejít tak rychle, jako to dokáže obletět dron.” vysvětluje ředitel Drony SIT Pavel Šmíd.

Dron nasnímá oblast a nasbírá data, která posléze vyhodnocuje speciální algoritmus. Cílem tohoto postupu je lokalizovat napadené  stromy dříve než se případný kůrovec rozšíří do okolí. K tomu dochází v době, kdy na napadeném stromě nejsou žádné příznaky. Díky kameře, která snímá i pro člověka neviditelná spektra, je náš algoritmus schopen identifikovat podezřelé stromy.

Správce lesa má k dispozici námi vyvinutou aplikaci, kterou má instalovanou ve svém tabletu. “Aplikace vygeneruje seznam podezřelých stromů, lesník si sám vybere, který strom ho zajímá a aplikace mu ukáže cestu a vzdálenost k němu,” vysvětluje Matouš Bolek, který algoritmus díky nově získaným datům neustále aktualizuje, a tak se tato aplikace stává stále přesnější.

Náš tým připravující se na let a snímání dat.