Inspekce mostních konstrukcí

Rubrika

Jedna z našich klíčových aktivit je spojena realizací revizních prohlídek mostních konstrukcí. V letech 2017-18 jsme realizovali výzkumný projekt pro ŘSD spojený se zmapováním přínosů využití bezpilotních letadel pro tyto revize. Výstupem bylo zjištění, že se dostáváme na 40% časovou náročnost proti klasickým postupům, snižujeme rizika, dokážeme zajistit kontrolu míst kam se inspektor normálně nedostane, atd. Zároveň byla „prošlápnuta“ cesta pro vydání realizačních povolení pro poskytovatele leteckých prací.

V rámci realizace inspekcí, jsme vytvořili aplikační SW, který dokáže na virtuální dvojče mostu namapovat pořízené revizní fotografie a nad nimi pak polygonálně měřit s přesností 0,5 mm. Tato aplikace má význam pro správce mostů, kdy jim umožňuje pracovat v čase (opakované prohlídky, opakovaně pořízená data) s vývojem zaznamenaných závad (praskliny, koroze, atd.)

Pro inspekce využíváme antikolizní drone Elios 1, DJI Matrice 210 RTK, DJI Matrice 600 RTK včetně vlastního HW spojeného s následným měřením v digitálním dvojčeti, ponorku, zobrazovací techniku pro revizního technika.

Realizovali jsme inspekce na 10 mostních konstrukcí ve správě ŘSD (mosty se silnicemi 1 třídy a dálnicemi), v souřasné době realizujeme prohlídky na mostních konstrukcí města Plzně (Správa veřejného statku města Plzně), a Plzeňského kraje (Správa a údržba silnic Plzeňkého kraje).

Video z inspekce mostní konstrukce Lochkov

Video from Lochkov bridge inspection

Video revize mostních konstrukcí