Představení senzorového dronu pro HZS

Rubrika

Ve spolupráci s Západočeskou univerzitou a HZS, jsme „dokončili“ vývoj prototypu dronu určeného pro složky HZS. Stroj je vybaven platformou které umožňuje nesení 9 ks senzorických jednotek, které je dron schopen v autonomním/automatizovaném režimu roznést a shodit na určených bodech.

Senzorická jednotka je navržena pro:

  • shoz z cca 20 m (tlumení pádu, životnost elektroniky,..),
  • je možné měnit typy senzorů (teplotní, detekce plynů, radioaktivity, atd.),
  • opakované použití
  • realtime komunikaci (předávání dat do aplikace, kde jsou vizualizována veliteli zásahu)

Přínos řešení pro HZS je spojen:

  • se schopnosti rychle rozmístit čidla kolem krizové události (požár, únik chemických látek, atd.) na určených bodech
  • se schopnosti detekovat pomocí rozmístěných čidel o jaký typ látky a v jakých koncentracích se jedná
  • s monitorováním vývoje v čase (směry šíření, intenzity, atd.)

Vývoj bude mít pokračování v oblastech kalibrace senzorů, reálného testování/reálných scénářů, miniaturizace (plánujeme nést na jednom dronu 18 čidel), podpory legislativy (dnes není možné shoz z dronu), atd.

Prohlédněte si VIDEO