Projekt S4ALLCities

Rubrika

S4AllCities – takový název nese mezinárodní projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti v evropských městech. Jeho cílem je získat a spojit všechna dostupná data důležitá pro bezpečnost ve městě, zpracovat je pomocí nástrojů rozšířené reality a vytvořit efektivní scénáře, při kterých spolupracují důležití partneři podílející se na chodu města. Projekt Save4AllCities je součástí prestižního evropského dotačního programu pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Výsledkem realizovaných aktivit by mělo být snížení zranitelnosti veřejných prostorů, zmírnění následků teroristických útoků, vyšší informovanost veřejnosti a dosažení rovnováhy mezi zlepšením bezpečnosti, fungováním veřejných prostranství i pocitu svobody občanů.

Plzeň se prostřednictvím Správy Informačních Technologií města Plzně stala jednou ze třech pilotních oblastí projektu. Kromě západočeské metropole se budou řešení vyvíjet také ve španělském Bilbau a městu Trikala v Řecku. Projekty, které se v těchto lokalitách otestují, budou sdílené s dalšími evropskými partnery a bude je možné aplikovat i v jiných městech a metropolích.

Náš přesah v projektu je spojen s využitím dronů pro IZS, kdy vycházíme z našich zkušeností z reálných zásahů. Video

základní architektura: