Revize vnitřních technologických prostor s využitím dronu ELIOS Flyability

Rubrika

Bezpilotní letadlo (dron) může být výhodným nástrojem pro provedení revize, kontroly, inspekce vnitřních prostor různých technologií.

Příkladem může být realizace prohlídky vnitřních prostor kotle tepelné elektrárny Tušimice 2. Stávající postupy revize hnědouhelného kotle s úctyhodnou výškou v desítkách metrů, znamenají stavbu vnitřního lešení, které se do prostor kotle dostávají velmi obtížně poměrně malým servisním vstupem. Následný pohyb pracovníků uvnitř kotle, kde není přirozené osvětlení, zato dost provozních nečistot, patří určitě mezi činnosti se zvýšeným nebezpečím.

Nebo revize střešní konstrukce hal plzeňského pivovaru Pilsener Urquell, kde pomocí antikolizního dronu byla realizována pravidelná inspekční prohlídka nosníků střechy. Výhodou tohoto řešení byla rychlost a realizace bez omezení provozu.

ELIOS Flyability dokáže provést průzkum vybraných částí bez nutnosti výstavby lešení, pohybu zdvihacích plošin, přítomnosti revizních pracovníků uvnitř kontrolovaného objektu. Inspekci provede rychleji a bezpečněji. Díky nesené výstroji si dokáže „přisvítit“ tam kde je to potřeba, po dobu letu zaznamenává video v rozlišení full HD a video z termokamery.