Využíváme ADS-B odpovídače

Rubrika

Instalovali jsme na dva naše stroje FLYDEO Y6 a DJI MATRICE 600 PRO DRT-K GNSS odpovídače ADS-B firmy Uavionix (verze ping20S). Úřad pro civilní letectví nám přidělil ICAO adresy a naše bezpilotní letadla jsou nyní viditelná pro letecký provoz (letadla vybavená tímto systémem) a pozemní radary ŘLP.

Důvodem instalace odpovídačů, je zvýšení bezpečnosti ve vztahu k minimalizaci možné kolize s ostatním letovým provozem. Před instalací odpovídačů, jsme například komplikovaně koordinovali naše lety s LZS Líně, tak aby vrtulník záchranářů (dispečink) měl informaci o tom jestli se jim „nemotáme“ v trase nehoda – heliport FN.

ukázka